Nguyễn Thanh

User badges

Hoạt động gần đây


đã đăng bài viết Phối giống Rottweiler dòng đại chó nhập 75kg

đã đăng bài viết Phối giống phú quốc Bình Dương

đã đăng bài viết Phối giống chó Rott Bình Dương