Giang

User badges

Hoạt động gần đây


đã đăng bài viết - Mới về lô động cơ không than 24V mini giá rẻ.

đã đăng bài viết Motor hút bụi 600W điện 36VDC.

has commented in Motor hút bụi 600W điện 36VDC.

đã đăng bài viết Động cơ không chổi than chế quạt.

has commented in Động cơ không chổi than chế quạt.