Đình Văn Lê

User badges

Hoạt động gần đây


has commented in Iphone 6 lock 64 lên thành ip8 giống 100%

has commented in Ip 7 hồng nam tính 32GB (like new 99%)

has commented in Máy rửa xe gia đình NOVA