Đoàn Hoàng Minh

User badges

Hoạt động gần đây


đã đăng bài viết Tivi Sony 32 inch KDL - 32R300C