Nghĩa Nguyễn

User badges

Hoạt động gần đây


has commented in Bộ chia quản lý nguồn điện

has commented in Nâng tiếng DBX EX-3000

has commented in Thiết bị nâng tiếng Ido-TP100

has commented in Sub điện YAMAHA 800II