Nguyễn Mạnh Tưởng

User badges

Hoạt động gần đây


đã đăng bài viết OEM 7 Plus - Ram 3GB - Đài Loan

đã đăng bài viết OEM kiểu dáng F1S PLUS - Đài Loan

đã đăng bài viết Nomi 6S Plus

đã đăng bài viết Xiaomi Mi 4C

đã đăng bài viết OEM kiểu dáng R9 Plus - Đài Loan