Nguyễn Tấn Tình

User badges

Hoạt động gần đây


has commented in HINO FG8JJSB_9 TẤN THÙNG 7,520m

đã đăng bài viết HINO FG8JJSB_9 TẤN THÙNG 7,520m

đã đăng bài viết HINO FC9JJSW_6,2T

has commented in HINO FC9JJSW_6,2T

đã đăng bài viết Hino Fj 16 Tấn Gắn Cẩu Sosan 7 Tấn

đã đăng bài viết Xe dongfeng 8 tấn gắn cẩu unic 3 tấn