Hoàng Quân.Audio

User badges

Hoạt động gần đây


đã đăng bài viết Maine CS WOOD II PA 7200 ( 60 Sò)

đã đăng bài viết Cặp loa 4 tấc JBL - 715

đã đăng bài viết Bass 4 Tấc Martin Từ 220 coil 100