Đỗ Ngọc Hải

User badges

Hoạt động gần đây


đã đăng bài viết iphone 6plus zinall 16gb quốc tế

has commented in iphone 6plus zinall 16gb quốc tế