Âm Thanh Tú

User badges

Hoạt động gần đây


đã đăng bài viết Nhà Thủ Đức , gần bệnh viện quận Thủ Đức

đã đăng bài viết Loa Denon VS-370, 80w, Bass 30

đã đăng bài viết CD sansui @717extra, 27w, 2 tăng phô