Phương Bá Bảo

User badges

Hoạt động gần đây


đã đăng bài viết Iphone 5s 16g quốc tế