Chủ đề
Thép tấm, thép tấm chịu nhiệt A515 20x 200x12000


None

1

30

0
Tấm thép ,tấm A515Gr - 70, A 516Gr - 60 , 12 x 2010 x 12000 mm


None

0

36

0
Thép hộp, hộp chữ nhật


None

0

27

0
Thép hộp, thép hộp vuông, hộp thép 100x100x8x6000mm


Jul '17

3

55

0
Thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống tiêu chuẩn


None

1

49

0
Thép tấm nhập khẩu chịu nhiệt


None

0

50

0
Thanh lý thép các loại giá rẻ


None

1

50

0