Chủ đề
Thuốc trừ nấm bệnh Binhnomyl 50WP


None

1

28

0
Hợp chất dinh dưỡng HVP 301.N NẤM


None

1

39

0
Phân bón lá Ba Lá Xanh 16-16-8 500ml


None

1

46

0
Thuốc trừ cỏ Newsate 480SL


None

1

52

0
Thuốc trừ sâu TUNGCYDAN 30EC


None

1

43

0
Thuốc đặc trị nấm Agri-Fos 400 1 lít


None

1

42

0
Thuốc trừ sâu NOKAPH


None

1

48

0
Thuốc trừ sâu FASTAC 5EC


None

1

70

0
Thuốc diệt chuột FORWARAT


None

1

43

0
Thuốc trừ sâu sinh học Boema 19EC 480ml


None

1

35

0
Thuốc đặc trị sâu rầy Otoxes 200SP 10gr


None

1

37

0
Thuốc ra rễ N3M 500gr


None

1

42

0
Thuốc trừ sâu Lannate 40SP 500gr


None

1

49

0
Thuốc trừ cỏ Sofit 300EC


None

0

25

0
Phân bón hòa tan KNO3 Sen Tra


None

1

48

0
Phân bón lá Multi K - KNO3


Jan '17

8

64

0
Thuốc trừ nấm bệnh Antracol 70WP 1kg


Nov '16

2

55

0
Thuốc trị bệnh cây trồng RIDOMIL 68WP 100gr


None

1

57

0