Sắp xếp theo

  • máy isuzu mà phải coi là isuzu Nhật hay Isuzu Trung Quốc nữa, mà IZ49 bán toàn né cái vụ này hết.
  • Quảng cáo thổi phòng, sao này mua về xài, lúc chạy nửa tải còn êm, từ 3/4 tải trở lên thấy máy yếu hẳn và kêu rất êm... êm như máy cày thập niên 80. sau này mới biết xe này xác định rõ là xe trung quốc vì tất cả linh kiện đều nhập khẩu từ trung quốc. từ con dế quảng cáo thành con Voi nên nghe khiếp quá!