Bài này nổi trên internet từ 10 năm trước nhưng mỗi khi hướng dẫn đội ngũ CSKH, kinh doanh đều đem bài này ra kể cho các bạn nghe :).
Bài rất thú vị và xem đi xem lại vẫn thấy hay :)