Từ khi mình cập nhật lên Siera 10.12 thì cái trackpad của mình cứ kêu lục cục (rè rè như nhiễu sóng ti vi ấy) không bấm vô nó vẫn kêu. Mình không biết có phải kêu do cuộn rung bên trong trackpad không. Ai biết sửa thế nào hướng dẫn mình với.