cho nha minh bi tiêu chay .ko bi lon.Mot ngay chi di mot lan .nhung rau nhieu phan .nhung rau hoi .vay co thuoc gi de dien tri chi giúp minh voi