mình có một máy laptop dell vừa sử dụng được khoảng 3 tháng vẫn còn bảo hành, muốn bán cho những bạn có nhu cầu sử dụng như sinh viên.