em tính in logo nhóm mà loại phản quang để đi xe mà tính in 1m tầm vài chục cái liệu có nhận không và giá như thế nào ạ