Tour bà nà 1 ngày bây giờ nếu mình đặt cho 4 người thì có thay đổi gì ko bạn ơi?