tạ đeo chân tập chiều cao, thể hình, võ thuật : http://www.trungaf.com/2014/12/chi-chan.html