vào fb mình xem thêm nhé
https://www.facebook.com/dynamic.shop.online