E muốn đặt làm mẫu giầy này... Làm s để e có thể gửi mẫu giầy ạ