Mình mua thử 2 tấm xài thấy ok lắm. Chỉ cần báo kích thước là mấy bạn may sẵn luôn, chỉ dán lên thôi