Hình thức đẹp từ trong ra ngoài, Chất âm miễn bàn.