Chính hãng bán ra cam kết không cấn đụng hay ngập nước