Tôi muốn thuê khu đất 3-4000m vị trí đẹp của Đông Anh để làm showroom ô tô, 0967768000