Cảm ơn anh đã chia sẻ bài viết khá hay ? Đúng tài liệu hữu ích mà em đang cần dùng để đi bán dự án Green City Củ Chi.
https://38land.com/du-an-green-city-khu-do-thi-tay-bac-cu-chi-bang-gia-chu-dau-tu/