Bên mình pp camera hik chiết khấu cao . Cần thì lh