Máy đục gỗ 1325 - 2 đầu vừa đục tranh, vừa cắt quảng cáo rẻ rẻ quá
LH : 0964 686 619 / 0938 111 810 - EM HỒNG