Loại này có những kích thước ntn vậy giá bao nhiêu