A có thay cảm ứng sky 900 ko vậy,may tui bị liệt cảm ứng thôi còn lại bình thường