Tháo bộ cate ra hết hú liền. Tiếng hú phát ra khi tóc đô tầm 20 đến 30km đô các bạn sài nhớt ko đủ độ bôi trơn sài motun 300v lúc mới mua xe thì ko bao giờ bị hú số