Chế tạo dao cắt, dao nghiền: Mọi loại theo yêu cầu.
- HN- HCM- BIEN Hòa
-(0908.790.686)