Vui lòng cho mình báo giá đựng hoa khô. Loại mỏng như bên tiki vẫn hay đóng hàng nhé bạn