cho e hỏi ở khu vực nghệ an có nhà phân phối chưa ạ. sản phẩm có chai nhỏ để dùng thử k shop