Hai máy cùng một loại à. Giá một máy là 500.phải không