Hàng này oder 1 thùng có giao ko, 1 thùng bao nhiêu kg