Em mua 1 xe đã qua mấy đời chủ. Không có hồ sơ gốc mà khác tỉnh. Thì hình thức làm thủ tục và chi phi như thế nào?em cảm ơn