Tinh dầu tràm nguyên chất Quảng Trị có nồng độ cineol cao nhất ViệtNam 70%