Tuần sau bông lại vào, mọi người đặt sớm để mình gửi xe luôn nhé. Nhà trồng bao sạch 0995 635 356