Lu dắt tay là một trong những máy xây dựng rất cần thiết tại các công trình. Tuy nhiên làm sao để biết cách sử dụng lu dắt tay đúng cách và bền bỉ nhất?