Mọi người gọi 0933.036.976. Giúp mình nhe. Sdt đăng ký đăng tin đã bị cắt rồi