Bạn chỉ có duy nhất 2 con đường để học hỏi. Một là tự đọc sách. Hai là kết giao với những người giỏi hơn bạn.