Khi trận đấu VN- Syria đang diễn ra. Máy đã đến tay e sinh viên FPT ah. Máy còn bảo hành Apple Care và bảo hành riêng của người bán nên ko gì tốt hơn ah.