Ae oi cho mình hỏi , vì sao xe excited 150 (2018) của mình chạy với tốc độ tối đa chỉ 117k/h vậy .màu (cam đen)