Ship ve binh chanh bao nhiu.cho xin hinh cu the dc ko