Công suất là bao nhiêu Wat vậy a ơi. Nếu hợp với ứng dụng của e thì 2 cần 8 cái đề sirius