có bao nhiu chiếc a. xe này còn 3.năm mấy. mua đc 60tr 1 chiếc thôi a