Xe e vừa r bị vô nước. Đem ra sửa thì bảo bị vô nước ổ bi. Nên thay cả ổ bi nhông nhớt hết toàn bộ là gần 2trieu.
E k biết như v có đúng giá hay k?